Niniejsza polityka gwarancyjna DOOGEE („DOOGEE”, „my”, „nas” lub „nasz”) dotyczy wyłącznie produktów zakupionych bezpośrednio od DE.DOOGEE.CC. DOOGEE.CC. Jeśli zakupiłeś produkt za pośrednictwem innego źródła, skontaktuj się ze sprzedawcą, który ostatecznie Ci go sprzedał.

Ograniczona gwarancja na produkt – 2 lata
DOOGEE gwarantuje pierwszemu kupującemu okres gwarancji wynoszący 2 lata.

Środki zaradcze
Jeśli zostanie wykryta wada sprzętu, a DOOGEE otrzyma uzasadnione roszczenie w okresie gwarancyjnym, DOOGEE

(1) bezpłatnie naprawić produkt przy użyciu nowych lub odnowionych części zamiennych.
(2) wymienić produkt na nowy lub regenerowany
(3) zwrócić produkt bez kosztów wysyłki.

Jeśli istnieje wada, są to wyłączne środki zaradcze w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
Mogą obowiązywać opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że jest to zabronione przez prawo.
Okres gwarancji na zamienny produkt sprzętowy wynosi pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub dodatkowy okres, który może obowiązywać w Twoim kraju.

Centra rynku wtórnego:
Jak mogę naprawić mój telefon komórkowy DOOGEE?

1. Przejdź do centrum obsługi klienta DOOGEE w Europie. Centrum znajduje się w Polsce. Na granicy z Niemcami. Jest bardzo blisko opcji 2: możesz
Opcja 2: Możesz wysłać telefon do naprawy do naszego polskiego serwisu, który odeśle go do Ciebie.
3: Możesz skontaktować się z naszym serwisem online, a my Ci doradzimy.


Jak ubiegać się o usługę gwarancyjną
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, DOOGEE może wymagać od swoich klientów przedstawienia dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem IMEI produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za utworzenie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania i innych materiałów przechowywanych w Produkcie. Takie dane, oprogramowanie lub inne materiały mogą zostać utracone lub ponownie sformatowane w trakcie świadczenia usługi, a DOOGEE nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu szkody lub straty.

Wyłączenia i ograniczenia
Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do:
(a) Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, takimi jak: B. Uderzenia piorunów, tornada, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi lub inne przyczyny zewnętrzne;
(b) zaniedbanie;
(c) wykorzystanie komercyjne;
(d) Jakakolwiek częściowa zmiana lub modyfikacja Produktu;
(e) szkody spowodowane używaniem produktów innych niż DOOGEE;
(f) szkody spowodowane wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem;
(g) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym napięciem lub zasilaniem, gdy Produkt jest używany lub używany niezgodnie z jego dozwolonym lub zgodnym z przeznaczeniem sposobem opisanym przez DOOGEE;
(h) Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym aktualizacjami i rozszerzeniami) świadczonymi przez kogokolwiek innego niż przedstawiciel DOOGEE, lub
(i) Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje odzyskiwania i ponownej instalacji oprogramowania i danych użytkownika. Jeżeli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, będzie to miało zastosowanie

Dorozumiana gwarancja
O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, wszystkie dorozumiane gwarancje, w tym gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu, są ograniczone do czasu trwania niniejszej Ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, dooguee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikowe, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z naruszenia jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków lub w przeciwnym razie teoria prawa, nawet jeśli Dooguee został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Specjalna wskazówka:
W przypadku produktów, które można naprawić bezpłatnie w ramach gwarancji, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. W przypadku produktów nieobjętych gwarancją pokrywasz koszty części zamiennych i usług naprawczych, a także koszty wysyłki w obie strony. W normalnych okolicznościach DOOGEE zwróci produkt klientowi przy użyciu standardowej metody wysyłki; jeśli klient zażąda szybszej metody wysyłki, musi zapłacić odpowiednie koszty wysyłki. Aby uzyskać usługę naprawy, należy najpierw skontaktować się z nami i poprosić o numer serwisowy za pośrednictwem Centrum obsługi klienta DOOGEE. Zgłoszenia naprawy bez numeru serwisowego nie będą akceptowane. Jak mogę naprawić produkt DOOGEE? W tym przewodniku dowiesz się, jak zamówić usługę konserwacji na stronie doogeemall.com. Przede wszystkim możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta DOOGEE, aby uzyskać numer serwisowy. Następnie musisz wykonać kopię zapasową danych i usunąć wszystkie dane osobiste z telefonu. Następnie zapakuj urządzenie do serwisu i wyślij je wraz z dowodem zakupu na adres podany przez DOOGEE. Autoryzowane centrum serwisowe DOOGEE otrzyma wówczas produkt i dokona jego naprawy. Po zakończeniu konserwacji otrzymasz numer śledzenia, którego możesz użyć do śledzenia statusu przesyłki.

W sprawie opcji gwarancyjnych skontaktuj się z nami, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

E-mail: de.doogee@gmail.com

Firma: DOOGEE HOLDINGS LIMITED

Adres firmy: Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong